Koncerty

Festival "Míšeň zní"

 Náš sbor se o víkendu 9. - 11. 9. 2016 v německé Míšni stal součástí zajímavého hudebního projektu.Tamější hudební spolek pořádal druhý ročník dvoudenního festivalu „Míšeň zní“, ve kterém se postupně na různých místech historického jádra tohoto saského města představilo celkem sedm převážně německých sborů.
Vyvrcholením pak bylo nedělní odpolední finále, kdy míšenští obyvatelé, turisté i účinkující byli svědky historické události, kterou výrobou porcelánu známá Míšeň ještě nezažila. Všechny sbory se nejprve dvěma písněmi představily na historickém náměstí. Pak následovala společná píseň, při které se tělesa promíchala mezi sebou a vytvořila symbolický řetěz. Vše bylo umocněno stejnou melodií porcelánové zvonkohry, jež zněla z věže kostela FrauenKirche.
Nutno podotknout, že Cantica patřila mezi nejlepší sbory a dostalo se jí pozvání na příští ročník.
AdministraceCantica Bohemica - Ženský komorní sbor z Litoměřic
TOPlist