Vítejte na stránkách

ženského komorního sboru Cantica Bohemica

V roce 2000 se sbor Cantica Bohemica zařadil do početné rodiny pěveckých sborů.

Většina členek jsou někdejší zpěvačky litoměřických sborů Hlásek a Máj.

Sbor řídí od června 2021 Mgr. Dominika Valešková.

Cantica Bohemica je občanským spolkem a členem Unie českých pěveckých sborů.

Benefiční koncert

 Dne 6.3. jsme ve spolupráci se ZUŠ uspořádali benefiční koncert na podporu ukrajinských obyvatel ubytovaných v Litoměřicích. V kostele Všech svatých tak lidé mohli přispět finanční částkou, která ve výsledku činila 24 tisíc korun a byla předána Charitě Litoměřice. Koncert byl nejen dobrým počinem, ale též příjemným zážitkem, kdy se střídal sborový zp
AdministraceCantica Bohemica - Ženský komorní sbor z Litoměřic
TOPlist